Vedtægter & ordensregler

Vedtægter, ordensreglement og bestyrelsens forretningsorden

Vedtægter
Ordensreglement
Forretningsorden for bestyrelsen

Bestyrelsen i Karsemose Ejerlaug

Valgt af generalforsamlingen i 2018:
Søren Weihrauch, formand
John Andersen, næstformand
Niels Gansted, kasserer
Svend Friis, veje og grøfter
Sara Aabenhus
Anders Skou, sekretær