Vedligeholdelse

Som andelshaver er man forpligtet til at vedligeholde sin lejlighed. Vedligeholdelsespligten gælder blandt andet radiatorer, termostater, altaner, toilet og bad. Herunder anbefales det, at man løbende afkalker vandarmaturer og toiletcisterne, samt renser udsugning i badeværelser.