Information til ejendomsmæglere

Grundejerforeningen Karsemose Ejerlaug
Nedenstående oplysninger er udfærdiget med udgangspunkt i de spørgsmål, som findes i Dansk Ejendomsmæglerforenings forespørgselsformular.

1. Oplysninger om medlemskab af grundejerforeningen
Alle grunde/matrikler på Karsemose Ejerlaugs område har pligt til være medlemmer af ejerlauget.

2. Udgifter til grundejerforeningen
Kontingentet til ejerlauget udgør pt. kr. 2400 årligt. Beløbet opkræves i to rater i januar og juli af Halsnæs Kommune i forbindelse med opkrævningen af den kommunale ejendomsskat.
Efter anden kontingentindbetaling i 2019 er der ingen medlemmer, der er i restance til ejerlauget.
Ejerlauget har ingen gæld.
Der betales ikke indskud til ejerlauget.
Ejerlauget kræver ikke gebyr eller andet i forbindelse med ejerskift.

3. Antenneforening
Ejerlauget leverer ikke antenne/kabelforbindelse.

4. Øvrige forhold
Ejerlaugets formand og kasserer findes under menupunktet bestyrelse.

5. Dokumenter
Ejerlaugets regnskab, budget og referater fra de seneste generalforsamlinger findes her: Regnskaber og referater

Ejerlaugets vedtægter findes her: Vedtægter for Karsemose Ejerlaug

Ejerlaugets ordensreglement findes her: Ordensreglement for Karsemose Ejerlaug

7. Supplerende oplysninger fra ejerlauget
Køber skal gøres opmærksom på, at Karsemose Ejerlaug er påtaleberettiget i forhold til de på ejendommen tinglyste servitutter. Det indebærer blandt andet, at Karsemose Ejerlaug skal godkende alle til-, om-, og nybygninger før de påbegyndes. Det gælder også bygninger, der ikke kræver en byggetilladelse fra kommunen.

Ejerlauget skal informeres om købers navn og kontaktoplysninger. Oplysningerne bedes sendt til info@karsemoseejerlaug.dk