Aktuelt

Trafikregulering

Arbejderne med trafikregulering på ejerlaugets veje påbegyndes i november 2019. Du kan se en skitse med de planlagte bump m.v. her: Skitse over trafikreguleringer

Vær rar at tilmelde dig til elektronisk post fra ejerlauget

Bestyrelsen i Karsemose Ejerlaug vil fremover bruge tilmeldte e-mailadresser til at udsende indkaldelse til generalforsamling, referater herfra og andet materiale, der skal udsendes til alle medlemmer, med frigørende virkning for ejerlaugets bestyrelse (altså retligt bindende for medlemmerne). Herudover vil vi benytte tilmeldte e-mailadresser til at udsende nyheder og lignende til medlemmerne. Ved at foretage tilmelding accepterer du, at ejerlaugets bestyrelse bruger oplysningerne som beskrevet. Oplysningerne vil ikke blive givet videre til andre medlemmer eller til personer eller virksomheder uden for ejerlauget.