Velkommen til Karsemose ejerlaug

Karsemose Ejerlaug er en grundejerforening i Nordsjælland, tæt ved Asserbo Slotsruin og med grænse til Tisvilde Hegn og Asserbo Plantage. Ejerlauget omfatter ca. 45 ha land, fordelt på ca. 145 ejendomme, og laugets vigtigste opgaver er vedligeholdelsen af veje og grøfter, ligesom ejerlauget har påtaleret over for de servitutter, der ligger på ejendommene i området.

Området ligger som et skovrigt område med mange høje, gamle træer, og de store fyrretræer er områdets stolthed.

Tilmelding til elektronisk post fra Ejerlauget

Bestyrelsen i Karsemose Ejerlaug vil fremover bruge tilmeldte e-mailadresser til at udsende indkaldelse til generalforsamling, referater herfra og andet materiale, der skal udsendes til alle medlemmer, med frigørende virkning for ejerlaugets bestyrelse (altså retligt bindende for medlemmerne). Herudover vil vi benytte tilmeldte e-mailadresser til at udsende nyheder og lignende til medlemmerne.

Ved at foretage tilmelding accepterer du, at ejerlaugets bestyrelse bruger oplysningerne som beskrevet. Oplysningerne vil ikke blive givet videre til andre medlemmer eller til personer eller virksomheder uden for ejerlauget.

Karsemose